E-mail is nog steeds het meest gebruikte communicatiemiddel. Het beheer is doorgaans goed geregeld evenals de backups. Maar wordt e-mail ook bij design gearchiveerd?

Want wat als een medewerker (delen uit) zijn inbox (moedwillig) heeft verwijderd. Wat als er een juridische kwestie opduikt en u moet kunnen aantonen wat er via e-mail gecommuniceerd is? Kunt u in een handomdraai alle relevante berichten terugvinden?
Is bekend welke mails voor altijd bewaard moeten worden en welke niet? Kunt u e-mails makkelijk veilig stellen en behouden? Kunt e-mails met privacygevoelige informatie goed onderscheiden van ‘gewone’ berichten? Een goede oplossing voor e-mailarchivering kan u helpen deze zaken structureel aan te pakken.
Zo verkleint u de juridische risico’s, heeft u toegang tot de mail in zijn oorspronkelijke staat, staat het mailarchief op een veilige opslaglocatie, kunt u beter voldoen aan de naleving van regelgeving, en wordt intern onderzoek een stuk eenvoudiger.